05:21:56pm

Akdeniz Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için Akdeniz Üniversitesi Ortalama Hesaplama ve not ortalaması hesaplama önemlidir. Akdeniz Üniversitesi genellikle kümülatif ağırlıklı kredi ortalama hesaplama sistemini kullanır. Bu sistemde, her dersin kredisi ve notuyla birlikte kredi ağırlığı da hesaba katılır.

Akdeniz Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Bu yöntemle Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını hesaplayabilir, akademik performanslarını değerlendirebilir ve hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atabilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, not ortalaması hesaplama konusunda üniversitenin resmi kaynaklarından ve öğrenci hizmetleri biriminden destek alabilirler. Üniversitenin web sitesinde hesaplama araçları ve rehberlik materyalleri bulunabilir. Ayrıca, online hesaplama araçlarının da kullanılabileceği alternatif kaynaklar mevcuttur.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirebilmeleri ve hedeflerine ulaşmak için plan yapabilmeleri açısından önemlidir. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını takip ederek akademik performanslarını gözlemleyebilir ve gerektiğinde çalışmalarını düzenleyerek hedeflerine doğru ilerleyebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı KatsayısıNot Aralığı
AA488100
BA3,58187
BB37480
CB2,56773
CC26066
DC1,55359
DD14652
FD0,53545
FF0034
SG, D, UK0

Bu notlara karşılık gelen puanları veya durumları göstermektedir. İşte her bir notun veya durumun açıklaması:

AA: Bu not, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve başarı puanı 4’tür.

BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 3,5’tir.

BB: Yine yüksek bir başarıyı temsil eder ve başarı puanı 3’tür.

CB: Orta seviye bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 2,5’tir.

CC: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 2’dir.

DC: D seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve başarı puanı 1,5’tir.

DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 1’dir.

FF: Bu not, başarısızlığı ifade eder ve başarı puanı 0’dır.

D: “DEVAMSIZ” durumunu gösterir, yani devam eksikliği nedeniyle dersi geçememiş bir öğrenciyi temsil eder.

SG: Sınava girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır.

 D: Derse devam ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle devamsızlık süresinin dolduğu tarihten itibaren o dersin yıl/yarıyıl içinde ve sonunda düzenlenen sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

UK: Uygulamadan kalma, dersin uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememesi nedeniyle o dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için veya ilgili yönetim kurulunca belirlenen yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden yıl/yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için kullanılır.

GANO’su 2,25 ve üzerinde olan öğrencilerin DC harf notları, GANO’su 2,50 ve üzerinde olan öğrencilerin DD harf notları şartlı geçerdir.

Hesaplamaya Dön
Paylaş