01:51:27pm

KDV Hesaplama

Ürünün ya da hizmetin KDV’sini hesaplamak için fiyat ve KDV oranı bilgilerini kaydederek hesapla butonuna tıklamanız yeterlidir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan bir vergidir. Bu vergi, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde alıcının satıcıya ödediği tüketim vergisi niteliğinde olup, malın üretim aşamasından nihai tüketimine kadar geçen süre içindeki her aşamadaki katma değeri vergilendirmektedir. KDV, dolaylı bir vergidir, yani aracı olarak tüketiciden tahsil edilir ancak işletmeler tarafından devlete ödenir. KDV hesaplama ve ödemeleri için yasal kurallara uyulması gerekmektedir.

KDV Beyannamesi ve Ödeme Süreleri

KDV beyannamesi, vergiyi tahakkuk ettiren ve ödeyen gerçek veya tüzel kişilerin, vergi dairesine verdiği beyanname ve ödeme belgesidir. Beyanname ve ödeme süreleri, aylık beyanname verenler ve mükellefler için farklılık gösterir.

 • Aylık beyanname verenler, herhangi bir ayın beyannamesini takip eden ayın en geç 28. günü akşamına kadar vermeli ve ödemelidir.
 • Tüketiciler ise mal veya hizmet satın alırken, KDV’yi malın fiyatıyla birlikte öderler.

KDV Hesaplama

KDV’nin hesaplanması için aşağıdaki formüller kullanılır:

 • KDV dahil hesaplama formülü: (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)]
  Bu formülle 1000 TL + %20 KDV’yi hesaplamak için: 1000 x (1 + 20/100) = 1000 x (1 + 0,20) = 1000 x 1.20 = 1200 TL
 • KDV hariç hesaplama formülü: (Brüt Tutar) / [1 + (Vergi Oranı/100)]
  Bu formülle %20 KDV dahil edilmiş 1200 TL’lik brüt tutardan KDV hariç tutarı bulmak için: 1200 / (1 + 20/100) = 1200 / (1 + 0,20) = 1200 / 1,20 = 1000 TL
 • KDV’den matrah bulma formülü:
  Matrah = KDV Tutarı / (Vergi Oranı/100)
  Bu formülle örneğin 200 TL kadar bir KDV tutarından matrahı hesaplamak için: 200 / (20/100) = 200 / (0,20) = 1000 TL

İşletmeler için KDV Hesaplama

İşletmeler, yaptıkları mal ve hizmet teslimlerinden dolayı tüketiciden tahsil ettikleri KDV tutarını vergi dairesine öderler. Bu hesaplanan KDV, işletmelerin elde ettikleri toplam KDV geliridir.

İndirilecek için KDV Hesaplama

İşletmeler, kendilerine mal ve hizmet sağlayan işletmelerden ödedikleri KDV tutarlarını “indirilecek KDV” olarak adlandırır. İndirilecek KDV, işletmenin bu işlemlerden doğan katma değer vergisi maliyetini azaltır ve ödedikleri KDV ile tahakkuk ettirdikleri KDV arasındaki farkı temsil eder.

Bu şekilde, işletmeler yaptıkları ticari faaliyetlerde hem KDV tahsil eder hem de KDV öderler. İndirilecek KDV, ödenen KDV’den düşülerek net bir KDV yükü oluşmasını sağlar.

Sonuç

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet teslimleri üzerinden tüketiciden tahsil edilen ve işletmeler tarafından devlete ödenen bir vergidir. Bu vergi, ticari faaliyetlerdeki katma değeri vergileyerek devletin gelir kaynaklarından birini oluşturur. İşletmeler için KDV, elde ettikleri KDV gelirini temsil ederken, indirilecek KDV ise işletmelerin ödediği KDV’nin bir kısmını geri almasını sağlar.

Bileşik Faiz Hesaplama

KDV oran artışı

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz: