02:18:09pm

Güç Birimleri Çevirme

Güç Birimleri Çevirme

Güç, bir sistemin birim zamanda yaptığı iş miktarıdır. Güç birimleri, farklı sistemlerde farklı şekillerde tanımlanır. Bu nedenle, güç birimlerini birbirine dönüştürmek gerekebilir. Güç Birimleri Çevirme sayfasında güç birimlerini birbirine dönüştürebilirsiniz.

Güç Birimleri

En yaygın kullanılan güç birimleri şunlardır:

 • Watt (W): Uluslararası Birim Sistemi’nde (SI) güç için temel birimdir. Bir watt, bir joule’lük işi bir saniyede yapan bir sisteme karşılık gelir.
 • Kilowatt (kW): Bir kilo, bin anlamına gelir. Dolayısıyla, bir kilowatt, bin watt’a eşittir.
 • Megawatt (MW): Bir mega, milyon anlamına gelir. Dolayısıyla, bir megawatt, milyon watt’a eşittir.
 • Gigawatt (GW): Bir giga, milyar anlamına gelir. Dolayısıyla, bir gigawatt, milyar watt’a eşittir.
 • Terawatt (TW): Bir tera, trilyon anlamına gelir. Dolayısıyla, bir terawatt, trilyon watt’a eşittir.

Diğer Güç Birimleri

Watt, kilowatt, megawatt, gigawatt ve terawatt dışında da kullanılan bazı güç birimleri vardır. Bunlar şunlardır:

 • Horsepower (hp): At gücü, İngiliz sistemi ve İngiliz emperyal sisteminde kullanılan bir güç birimidir. Bir horsepower, 745,7 watt’a eşittir.
 • Calories per second (cal/s): Bir kalori, bir gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için gereken enerji miktarıdır. Bir calories per second, bir saniyede bir kalorilik enerji üreten bir sisteme karşılık gelir.
 • BTU per hour (BTU/h): Bir BTU, bir pound suyun sıcaklığını 1 derece Fahrenheit yükseltmek için gereken enerji miktarıdır. Bir BTU per hour, bir saatte bir BTU’luk enerji üreten bir sisteme karşılık gelir.
 • Erg per second (erg/s): Bir erg, bir gramın bir santimetre mesafeyi kat etmesi için gereken enerji miktarıdır. Bir erg per second, bir saniyede bir erglik enerji üreten bir sisteme karşılık gelir.
 • Foot pound per second (ft-lb/s): Bir foot pound, bir poundun bir foot mesafeyi kat etmesi için gereken enerji miktarıdır. Bir foot pound per second, bir saniyede bir foot poundluk enerji üreten bir sisteme karşılık gelir.

Güç Birimleri Arasındaki Dönüşümler

Güç birimleri arasındaki dönüşümler, aşağıdaki formülle yapılabilir:

P_2 = P_1 * (1/k)

Burada:

 • P_2: Dönüştürülen değer
 • P_1: Başlangıç değeri
 • k: Dönüştürme katsayısı

Örneğin, 100 watt’ı kilowatt’a dönüştürmek için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

P_2 = 100 W * (1/1000)

Bu formül, 100 watt’ın 0,01 kilowatt’a eşit olduğunu verir.

Kullanım Alanları

Güç birimleri, çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin:

 • Elektrik mühendisliği: Elektrik sistemlerinde güç, watt, kilowatt, megawatt, gigawatt ve terawatt gibi birimlerle ölçülür.
 • Mekanik mühendisliği: Makinelerde güç, watt, kilowatt, megawatt, gigawatt ve terawatt gibi birimlerle ölçülür.
 • İnşaat mühendisliği: Binalarda güç, watt, kilowatt, megawatt, gigawatt ve terawatt gibi birimlerle ölçülür.
 • Uzay mühendisliği: Uzay araçlarında güç, watt, kilowatt, megawatt, gigawatt ve terawatt gibi birimlerle ölçülür.

Sonuç

Güç birimleri, farklı sistemlerde farklı şekillerde tanımlanır. Bu nedenle, güç birimlerini birbirine dönüştürmek gerekebilir. Bu yazıda, güç birimlerini dönüştürmek için kullanılan formül ve güç birimlerinin kullanım alanlarını paylaştık.

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Paylaş