01:46:40pm

Fazla Mesai Hesaplama

Fazla mesai, normal çalışma süresini aşan çalışma saatleridir. Fazla mesai, işçilerin işverenin isteği üzerine yaptıkları ve normal çalışma ücretinden daha fazla ücretlendirilen çalışma saatleridir. Fazla mesai hesaplama, işçinin günlük çalışma süresi, fazla mesai ücreti oranı ve fazla mesai yapılan saat sayısı gibi faktörlere göre yapılır.

Fazla Mesai Ücreti Nedir?

Fazla mesai ücreti, işçinin normal çalışma ücretine bir ilave olarak ödenen ücrettir. Fazla mesai ücreti oranı, işçinin çalıştığı sektöre ve iş sözleşmesine göre değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, fazla mesai ücreti oranı, normal çalışma ücretinin %50 ila %150’ü arasındadır.

Fazla Mesai Hesaplama Formülü

Fazla mesai hesaplaması, aşağıdaki formülle yapılır:

Fazla Mesai Ücreti = Normal Çalışma Ücreti x Fazla Mesai Ücreti Oranı x Fazla Mesai Saat Sayısı

Örneğin, normal çalışma ücreti 100 TL olan bir işçinin, 10 saat fazla mesai yaptığını varsayalım. İşçinin fazla mesai ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Fazla Mesai Ücreti = 100 TL x 0,5 x 10 saat = 500 TL

Fazla Mesai Hesaplama Örneği

Daha detaylı bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki tabloda, farklı çalışma koşulları için fazla mesai hesaplaması yapılmıştır:

Günlük Çalışma SüresiFazla Mesai Ücreti OranıFazla Mesai Saat SayısıFazla Mesai Ücreti
8 saat%502 saat100 TL
8 saat%1002 saat200 TL
10 saat%502 saat150 TL
10 saat%1002 saat200 TL

drive_spreadsheetE-Tablolar’a aktar

Fazla Mesai Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fazla mesai hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Fazla mesai, normal çalışma süresini aşan çalışma saatleridir.
  • Fazla mesai ücreti, işçinin normal çalışma ücretine bir ilave olarak ödenir.
  • Fazla mesai ücreti oranı, işçinin çalıştığı sektöre ve iş sözleşmesine göre değişiklik gösterebilir.
  • Fazla mesai, haftalık çalışma saati sınırını aşmamalıdır.

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmesi

Fazla mesai ücreti, işçiye, fazla mesai yaptığı tarihte veya takip eden ay içinde ödenir. Fazla mesai ücreti, işçinin banka hesabına yatırılabilir veya nakden ödenebilir.

Fazla Mesai Ücreti Alamayan İşçi Ne Yapabilir?

Fazla mesai ücreti alamayan işçi, öncelikle işvereniyle görüşmeli ve ücretini talep etmelidir. İşverenin ücreti ödememesi durumunda, işçi, İş Mahkemesi’ne dava açabilir.

İş Mahkemesi’nde işçi, fazla mesai ücretini ve faizlerini talep edebilir. İş Mahkemesi, işçinin talebini haklı bulursa, işverenin fazla mesai ücretini işçiye ödemesine karar verir.

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz: