02:13:02pm

Bilgisayar Birimleri Çevirme

Bilgisayar Birimleri Çevirme

Bilgisayar birimleri çevirme formumuz ile kolayca bilgisayar birimleri arasında çevirme yapabilirsiniz. Bilgisayarlarda, veriler bayt, bit ve benzeri birimlerle ölçülür. Bu birimler arasındaki dönüşümler, bilgisayar sistemlerini anlama ve kullanma açısından önemlidir.

Bayt ve Bit

Bilgisayar biliminde, bayt, 8 bitlik bir veri birimidir. Bit ise, 0 veya 1 değerini alabilen en küçük veri birimidir.

1 byte = 8 bit

Bayt ve bitten daha büyük veri birimleri de bulunmaktadır. Bu birimler, baytların katları olarak ifade edilir.

1 kilobyte (KB) = 1024 byte

1 megabyte (MB) = 1024 kilobyte

1 gigabyte (GB) = 1024 megabyte

1 terabyte (TB) = 1024 gigabyte

1 petabyte (PB) = 1024 terabyte

1 exabyte (EB) = 1024 petabyte

Çevirmeler

Bilgisayar birimlerini dönüştürmek için, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

x * 10^y

Burada:

 • x: dönüştürmek istediğiniz değer
 • y: dönüştürmek istediğiniz birimdeki katsayı

Örneğin, 1024 byte’ı kilobyte’a dönüştürmek için aşağıdaki formülü kullanırız:

1024 * 10^-3

Bu formül, 1024’ü 8’e böler. Sonuç olarak, 1024 byte, 1 kilobyte’a eşittir.

Örnekler

 • 1024 byte = 1 KB
 • 1048576 byte = 1 MB
 • 1073741824 byte = 1 GB
 • 1099511627776 byte = 1 TB
 • 1125899906842624 byte = 1 PB
 • 1152921504606846976 byte = 1 EB

Bilgisayar Birimleri Çevirme Tablosu

BirimlerKatsayı
Bayt (B)1
Kilobyte (KB)10^3 = 1024
Megabyte (MB)10^6 = 1048576
Gigabyte (GB)10^9 = 1073741824
Terabyte (TB)10^12 = 1099511627776
Petabyte (PB)10^15 = 1125899906842624
Exabyte (EB)10^18 = 1152921504606846976

Bilgisayar Birimlerinin Kullanım Alanları

Bilgisayar birimlerini, aşağıdaki gibi çeşitli alanlarda kullanırız:

 • Veri depolama: Bilgisayar birimlerini, bilgisayar sistemlerinde verileri depolamak için kullanırız. Örneğin, bir diskin kapasitesini ifade etmek için terabyte, petabyte veya exabyte kullanılır.
 • Veri işleme: Bilgisayar birimlerini, bilgisayar sistemlerinde verileri işlemek için kullanırız. Örneğin, bir tamsayı sayıyı temsil etmek için 4 bayt kullanılır.
 • Ağ iletişimi: Bilgisayar birimlerini, bilgisayar sistemleri arasında ağ iletişimi için kullanırız. Örneğin, bir ağ üzerinden gönderilen bir dosyanın boyutunu ifade etmek için kilobyte, megabyte veya gigabyte kullanılır.

Sonuç

Bilgisayar birimlerini dönüştürmek, bilgisayar sistemlerini anlama ve kullanma açısından önemlidir. Bu yazıda, bilgisayar birimlerini dönüştürmek için kullanılan formülü ve örnekleri paylaştık.

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz: