02:12:36pm

Lise Takdir Teşekkür Hesaplama

Lise ders ortlama hesaplama işlemleri için öncelikle ders sayınızı seçebilirsiniz. Karşınıza çıkan formda ders isimlerini, haftalık ders saatlerini ve notları yazarak sonucu kolaylıkla bulabilirsiniz.

Lise öğrencilerinin akademik performanslarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüt olan lise ortalaması, takdir ve teşekkür belgeleri almak için önemli bir faktördür. Bu yazıda, lise ortalama hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını ve takdir veya teşekkür belgelerini almak için gereken şartları öğreneceksiniz.

Hangi sınıflar için lise ortalamalarını hesaplayabilirim?

Tüm lise türleri için, yani hazırlık, 9., 10., 11. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilerin dönem sonu not ortalamalarını hesaplayabilirsiniz.

Ağırlıklı Puan Nedir?

Ağırlıklı puan, bir dersin dönem sonu puanının haftalık ders saati ile çarpılmasıyla elde edilen bir değerdir. Her dersin farklı bir ağırlığı vardır ve bu ağırlık, dersin haftalık ders saatine eşittir. Örneğin, Dil ve Anlatım dersi haftada 5 saat okutuluyorsa, Dil ve Anlatım için ağırlık 5’tir.

Örnek olarak, Dil ve Anlatım dersinin haftalık ders saati 5 ve dönem sonu puanı 75 olsun. Bu durumda, Dil ve Anlatım için ağırlıklı puanı hesaplamak için ağırlık (5) ile puanı (75) çarparız: 5 x 75 = 375.

Ağırlıklı Puan Ortalaması Nedir?

Ağırlıklı puan ortalaması, öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saati sayısına bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bu değer, takdir ve teşekkür belgeleri hesaplamalarında kullanılır.

Lisede Takdir ve Teşekkür Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), takdir ve teşekkür belgelerini alabilme koşullarını belirlemiştir. Bir lise öğrencisinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için tüm derslerden 50,00’den düşük bir puanı olmamalıdır. Takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için ise dönem lise ortalaması belirli aralıklarda olmalıdır:

  • Takdir Belgesi: Tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85,00 ve üzeri olan öğrencilere verilir.
  • Teşekkür Belgesi: Tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 – 84,99 arasında olan öğrencilere verilir.

Bu belgelere hak kazanmak için, dönem sonu ağırlıklı puan ortalamalarınızı doğru bir şekilde hesaplamanız önemlidir.

Lise Ortalama Hesaplama Örneği

Hesaplama örneği olarak, aşağıdaki derslerin ağırlıklı puanlarını ve dönem sonu ağırlıklı puan ortalamasını hesaplayalım:

DersHaftalık Ders SaatiDönem Sonu Puanı
Matematik480
Fizik390
Türk Dili ve Edebiyatı585
Kimya270
Tarih375

Matematik dersinin ağırlıklı puanı = 4 x 80 = 320
Fizik dersinin ağırlıklı puanı = 3 x 90 = 270
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ağırlıklı puanı = 5 x 85 = 425
Kimya dersinin ağırlıklı puanı = 2 x 70 = 140
Tarih dersinin ağırlıklı puanı = 3 x 75 = 225

Toplam ağırlık = 4 + 3 + 5 + 2 + 3 = 17

Ağırlıklı puan ortalaması = (320 + 270 + 425 + 140 + 225) / 17 = 1380 / 17 = 81

Bu örnekte, dönem sonu ağırlıklı puan ortalaması 81 olarak hesaplanmıştır.

Lise Ortalama Hesaplamada Yuvarlama ve Takdir-Teşekkür Belgeleri

MEB yönetmeliklerine göre, takdir belgesi alabilmek için dönem ağırlıklı puan ortalamasının kesin değeri 85,00 veya üzeri olmalıdır. Bu nedenle, 84,50 – 84,99 arasında olan bir öğrenci takdir belgesi alamaz.

Benzer şekilde, teşekkür belgesi alabilmek için dönem ağırlıklı puan ortalamasının kesin değeri 70,00 veya üzeri olmalıdır. Dolayısıyla, 69,50 – 69,99 arasında olan bir öğrenci teşekkür belgesi alamaz.

Bu yazıda, lise not ortalaması hesaplama yöntemlerini ve takdir-teşekkür belgeleri için gerekli koşulları öğrendiniz. Dönem sonu notlarının ağırlıklı puanları kullanarak ağırlıklı puan ortalamasını hesaplayabilir ve bu ortalamaya göre takdir veya teşekkür belgesi alabilirsiniz. Unutmayın, başarı belgelerini alabilmek için tüm derslerden geçerli bir puan almanız ve belirlenen ağırlıklı puan ortalaması aralığını karşılamanız gerekmektedir. Hedeflerinize ulaşmanızı ve akademik başarılar elde etmenizi dileriz.

Lise YSP Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz: