01:52:04pm

Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Uzun kenar ve kısa kenar uzunluklarını girerek, dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayabilirsiniz.

Dikdörtgen, geometri dünyasının temel şekillerinden biridir ve birçok farklı alanda kullanılır. Bu makalede, dikdörtgenin tanımı, iç açıları, çevresini ve alanını hesaplama yöntemlerini öğrenerek, bu önemli geometrik şekli daha iyi anlayacaksınız.

Dikdörtgen Nedir?

Dikdörtgen, dört kenarı ve dört iç açısı olan bir dörtgen şeklidir. Özellikle karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olup, diğer iki kenarı ise birbirine eşit uzunluktadır. İç açıları ise 90 derecedir, yani dik açılara sahiptir. Bu özellikler, dikdörtgeni diğer dörtgenlerden ayırır ve onu özel kılar.

Dikdörtgenin İç Açıları

Dikdörtgenin iç açıları, her biri 90 derece olmak üzere toplamda 360 dereceye ulaşır. İç açılar, karşılıklı iki kenarın paralel olması nedeniyle bu şekilde düzenlenir. İç açıların toplamı, her zaman 360 derecedir.

Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama

Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamı ile hesaplanır. Eğer dikdörtgenin kısa kenarları a ve uzun kenarları b ise, çevresi a + a + b + b olarak hesaplanır. Yani çevre formülü şu şekildedir:

Çevre = 2a + 2b

Örneğin, a=5 birim ve b=8 birim olarak belirlenmişse çevre şu şekilde hesaplanır:

Çevre = 2(5 birim) + 2(8 birim) = 10 birim + 16 birim = 26 birim

Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgenin alanı, uzun kenarın kısa kenara bölünmesiyle elde edilir. Yani alan formülü şu şekildedir:

Alan = a * b

Örneğin, yine a=5 birim ve b=8 birim olarak belirlenmişse alan şu şekilde hesaplanır:

Alan = 5 birim * 8 birim = 40 birim kare

Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplama Örnek Soru ve Cevap:

Soru: Bir dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm ve uzun kenarı 10 cm ise, çevresi ve alanı nedir?

Cevap: Çevre hesaplaması için 2 * (6 cm + 10 cm) = 32 cm, alan hesaplaması için 6 cm * 10 cm = 60 cm² olur.

Bu makalede, dikdörtgenin tanımı, iç açıları, çevresini ve alanını hesaplama yöntemlerini öğrendiniz. Artık dikdörtgenler hakkında daha fazla bilgi sahibi oldunuz ve web sayfanızda bu bilgileri kullanarak dikdörtgenlerin çevresini ve alanını kolayca hesaplayabilirsiniz. Geometriyi anlamak, birçok matematiksel ve fiziksel problemin çözümünde size yardımcı olacaktır.

Kaynak: Wikipedia Dikdörtgen Maddesi

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz: