08:07:48pm

Anadolu Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu


Anadolu Üniversitesi öğrencileri için Anadolu Üniversitesi Ortalama Hesaplama ve not ortalaması hesaplama, akademik başarılarını değerlendirmek ve takip etmek açısından önemli bir araçtır. Anadolu Üniversitesi, genellikle kümülatif ağırlıklı kredi ortalama hesaplama sistemi kullanır. Bu sistemde, her dersin kredisi ve notuyla birlikte kredi ağırlığı da dikkate alınır.

Anadolu Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Bu yöntemle Anadolu Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını hesaplayabilir, düzenli olarak takip edebilir ve akademik performanslarını değerlendirebilirler. Bu, hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaları düzenleyebilmeleri adına önemli bir adımdır.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, not ortalaması hesaplama konusunda üniversitenin resmi kaynaklarından ve öğrenci hizmetleri biriminden destek alabilirler. Ayrıca, üniversitenin web sitesinde hesaplama araçları ve rehberlik materyalleri bulunmaktadır. Online hesaplama araçları da kullanılabilmektedir.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirebilmeleri ve hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atabilmeleri açısından büyük önem taşır. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını takip ederek akademik performanslarını gözlemleyebilir ve gerektiğinde çalışmalarını düzenleyerek hedeflerine doğru ilerleyebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4.00
AB3.70
BA3.30
BB3.00
BC2.70
CB2.30
CC2.00
CD1.70
DC1.30
DD1.00
FF0.00

Bu not sistemi, farklı harf notlarının karşılık geldiği 4.00’lük not değerlerini içermektedir. İşte her bir harf notunun karşılığı:

AA harf notu, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve not değeri 4.00’dır.

AB yüksek bir başarıyı ifade eder ve not değeri 3.70’tir.

BA, yine yüksek bir başarıyı temsil eder ve not değeri 3.30’dur.

BB, orta seviyede bir başarıyı ifade eder ve not değeri 3.00’dir.

BC, orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve not değeri 2.70’tir.

CB, bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve not değeri 2.30’dur.

CC, orta düzey bir başarıyı temsil eder ve not değeri 2.00’dir.

CD, düşük bir başarıyı temsil eder ve not değeri 1.70’tir.

DC, CD seviyesinin daha altındaki bir başarıyı ifade eder ve not değeri 1.30’dur.

DD: D seviyesinde en düşük bir başarıyı temsil eder ve not değeri 1.00’dir.

FF: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve not değeri 0.00’dır.

CC,CD, DC not seviyeleri Genel Not Ortalaması 2’nin üzerinde olması durumunda şartlı geçer olarak sisteme kaydedilmektedir.

Hesaplamaya Dön
Paylaş