08:53:42pm

Atatürk Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Atatürk Üniversitesi öğrencileri için Atatürk Üniversitesi Ortalama Hesaplama ve not ortalaması hesaplama, akademik başarılarını değerlendirmek ve takip etmek açısından önemlidir. Atatürk Üniversitesi genellikle dönem kredi ortalama hesaplama sistemi kullanır. Bu sistemde, her dersin dönem kredisine göre ağırlığı belirlenir ve bu ağırlıklar kullanılarak not ortalaması hesaplanır.

Atatürk Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, bu yöntemle not ortalamalarını hesaplayabilirler. Düzenli olarak not ortalamalarını takip ederek, akademik performanslarını değerlendirebilir ve hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde çalışmalarını düzene koyabilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, not ortalaması hesaplama konusunda üniversitenin resmi kaynaklarından ve öğrenci hizmetleri biriminden destek alabilirler. Üniversitenin web sitesinde, hesaplama araçları ve kaynaklar bulunabilir. Bunun yanı sıra, online hesaplama araçları da kullanılabilir.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirecekleri ve hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atacakları bir araçtır. Atatürk Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını takip ederek akademik performanslarını gözlemleyebilir ve gerektiğinde çalışmalarını planlayarak hedeflerine doğru ilerleyebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4
BA3,5
BB3
CB2,5
CC2
DC1,5
DD1
FF0

 

Bu tablo, farklı başarı notlarını ve bu notlara karşılık gelen başarı katsayılarını içermektedir. İşte her bir notun ve başarı katsayısının açıklamaları:

 • AA: Bu not, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve başarı katsayısı 4’tür.
 • BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 3,5’tir.
 • BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 3’tür.
 • CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 2,5’tir.
 • CC: C seviyesi, yeterli bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 2’dir.
 • DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 1,5’tir.
 • DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 1’dir.
 • FF: Bu not, başarısızlığı ifade eder ve başarı katsayısı 0’dır.

Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır.

Hesaplamaya Dön
Paylaş