03:33:18am

Bursa Uludağ Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri için Bursa Uludağ Üniversitesi Ortalama Hesaplama ve not ortalaması hesaplama, akademik performanslarını değerlendirmek ve akademik başarılarını takip etmek açısından önemlidir. Bursa Uludağ Üniversitesi genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemini kullanır. Bu yöntemde, derslerin kredi değerleri ile çarpılarak elde edilen kredi puanları toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması hesaplanır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Hesaplanır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, bu yöntem ile not ortalamalarını doğru bir şekilde hesaplayabilirler. Hesaplamalarını düzenli olarak takip ederek, akademik performanslarını değerlendirebilir ve gerektiğinde çalışmalarını planlayabilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, not ortalaması hesaplama konusunda resmi kaynaklardan ve üniversitenin öğrenci hizmetleri biriminden destek alabilirler. Üniversitenin web sitesinde yer alan hesaplama araçları ve rehberlik materyalleri, öğrencilere not ortalaması hesaplama konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, online hesaplama araçları da kullanılabilir.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmaları ve performanslarını değerlendirmeleri için önemli bir araçtır. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını hesaplayarak akademik başarılarını takip edebilir ve gerektiğinde çalışmalarını düzene koyabilirler. Bu şekilde, akademik performanslarını yükseltebilir ve hedeflerine doğru ilerleyebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4,00
BA3,5
BB3,00
CB2,50
CC2,00
DC1,50
DD1,00
FF0
MMUAF
GGEÇER
ZDEVAMSIZ

AA: Bu not, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve başarı puanı 4’tür.

BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 3,5’tir.

BB: Yine yüksek bir başarıyı temsil eder ve başarı puanı 3’tür.

CB: Orta seviye bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 2,5’tir.

CC: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 2’dir.

DC: D seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve başarı puanı 1,5’tir.

DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı ifade eder ve başarı puanı 1’dir.

FF: Bu not, başarısızlığı ifade eder ve başarı puanı 0’dır.

M: “MUAF” durumunu gösterir, yani dersi geçmiş ve not almayan bir öğrenciyi temsil eder.

G: “GEÇER” durumunu gösterir, yani dersi başarıyla tamamlamış bir öğrenciyi temsil eder.

Z: “DEVAMSIZ” durumunu gösterir, yani devam eksikliği nedeniyle dersi geçememiş bir öğrenciyi temsil eder.

Mezuniyet durumuna gelen öğrencinin AGNO’su 2,00 ve daha yukarı ise bu öğrencinin DC ve DD harf notu aldığı dersler başarılı sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

Hesaplamaya Dön
Paylaş