05:41:11pm

Dokuz Eylül Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için Dokuz Eylül Üniversitesi Ortalama Hesaplama, akademik performanslarını değerlendirmek ve gelişimlerini takip etmek açısından önemlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemini kullanır. Bu yöntemde, derslerin kredi değerleri ile çarpılarak elde edilen kredi puanları toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması hesaplanır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Hesaplanır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, bu yöntem ile not ortalamalarını doğru bir şekilde hesaplayabilirler. Hesaplamalarını düzenli olarak takip ederek, akademik performanslarını değerlendirebilir ve gerekli düzeltici önlemleri alabilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, not ortalaması hesaplama konusunda resmi kaynaklardan ve üniversitenin öğrenci hizmetleri biriminden destek alabilirler. Üniversitenin web sitesinde yer alan hesaplama araçları ve akademik yönergeler, öğrencilere not ortalaması hesaplama konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, online hesaplama araçları da kullanılabilir.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmaları ve performanslarını değerlendirmeleri için önemli bir araçtır. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını hesaplayarak akademik başarılarını takip etmeli ve gerektiğinde çalışmalarını planlamalıdır. Bu şekilde, akademik performanslarını geliştirme ve potansiyellerini maksimize etme fırsatına sahip olabilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4
BA3,5
BB3
CB2,5
CC2
DC1,5
DD1
FD0,5
FF0

Bu tablodaki her bir harf notunun not değeri:

 • AA: Bu harf notu en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve not değeri 4’tür.
 • BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve not değeri 3,5’tir.
 • BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve not değeri 3’tür.
 • CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve not değeri 2,5’tir.
 • CC: C seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve not değeri 2’dir.
 • DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve not değeri 1,5’tir.
 • DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve not değeri 1’dir.
 • FD: Bu harf notu, bir geçer not olmasına rağmen zayıf bir başarıyı temsil eder ve not değeri 0,5’tir.
 • FF: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve not değeri 0’dır.

DD ve üzeri ders notları öğrencinin dersten başarılı olduğunu göstermektedir. Öğrenci,  2.00 altında genel not ortalamasında da mezun olamaz. 

Hesaplamaya Dön
Paylaş