05:59:12pm

Gazi Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Gazi Üniversitesi öğrencileri için Gazi Üniversitesi Ortalama Hesaplama ve not ortalaması hesaplama önemlidir. Gazi Üniversitesi genellikle kümülatif ağırlıklı kredi ortalama hesaplama sistemini kullanır. Bu sistemde, her dersin kredisi ve notuyla birlikte kredi ağırlığı da hesaba katılır.

Gazi Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Bu yöntemle Gazi Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını hesaplayabilir, akademik performanslarını değerlendirebilir ve hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atabilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Gazi Üniversitesi öğrencileri, not ortalaması hesaplama konusunda üniversitenin resmi kaynaklarından ve öğrenci hizmetleri biriminden destek alabilirler. Üniversitenin web sitesinde hesaplama araçları ve rehberlik materyalleri bulunabilir. Ayrıca, online hesaplama araçlarının da kullanılabileceği alternatif kaynaklar mevcuttur.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirebilmeleri ve hedeflerine ulaşmak için plan yapabilmeleri açısından önemlidir. Gazi Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını takip ederek akademik performanslarını gözlemleyebilir ve gerektiğinde çalışmalarını düzenleyerek hedeflerine doğru ilerleyebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4
BA3,5
BB3
CB2,5
CC2
DC1,5
DD1
FD0,5
FF0

Bu tablodaki her bir harf notunun not değeri:

 • AA: Bu harf notu en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve not değeri 4’tür.
 • BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve not değeri 3,5’tir.
 • BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve not değeri 3’tür.
 • CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve not değeri 2,5’tir.
 • CC: C seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve not değeri 2’dir.
 • DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve not değeri 1,5’tir.
 • DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve not değeri 1’dir.
 • FD: Bu harf notu, bir geçer not olmasına rağmen zayıf bir başarıyı temsil eder ve not değeri 0,5’tir.
 • FF: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve not değeri 0’dır.

DD ve üzeri ders notları öğrencinin dersten başarılı olduğunu göstermektedir. Öğrenci,  2.00 altında genel not ortalamasında da mezun olamaz. 

Hesaplamaya Dön
Paylaş