09:27:14pm

İstanbul Aydın Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Üniversite not hesaplama için öncelikle ders sayınızı giriniz.Mevcut genel akademik ortalamanızı (GANO) değerini ve alınan toplam kredi değerini yazarak ilerleyebilirsiniz.

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri için üniversite not ortalaması hesaplama oldukça önemlidir. Not ortalaması, öğrencinin akademik performansını yansıtan ve mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını etkileyen bir faktördür.İstanbul Aydın Üniversitesi Ortalama Hesaplama, not ortalamalarını en hızlı şekilde hesaplamaları için hazırlanmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ortalama Hesaplaması

İstanbul Aydın Üniversites Ortalama hesaplamak için yaygın olarak kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, her dersin kredi değeriyle çarpılıp notlar toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması elde edilir.

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri bu yöntemi kullanarak not ortalamalarını hesaplayabilir ve akademik performanslarını takip edebilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin not ortalaması hesaplama yöntemi ve kullanılan hesaplama formu, öğrencilere not ortalamalarını doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplama imkanı sunar. Öğrenciler, formu doldurarak not ortalamalarını hızlı bir şekilde hesaplayabilir ve akademik hedeflerine doğru adımlar atabilirler.

Hesaplama.de sitesinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi üniversite not hesaplama formu, öğrencilere hesaplama sürecini daha kolay hale getirir ve hızlı sonuçlar sağlar. Formu kullanarak öğrenciler, not ortalamalarını takip edebilir ve akademik performanslarını değerlendirebilirler.

Kaynak:İstanbul Aydın Üniversitesi

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 3

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4
BA3,5
BB3
CB2,5
CC2
DC1,5
DD1
FD0,5
FF0

 

Bu tablo, farklı başarı notlarını ve bu notlara karşılık gelen başarı katsayılarını içerir. İşte her bir notun ve başarı katsayısının açıklamaları:

 • AA: Bu not, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve başarı katsayısı 4’tür.
 • BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 3,5’tir.
 • BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 3’tür.
 • CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 2,5’tir.
 • CC: C seviyesi, yeterli bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 2’dir.
 • DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 1,5’tir.
 • DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 1’dir.
 • FD: Bu not, bir geçer not olmasına rağmen zayıf bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 0,5’tir.
 • FF: Bu not, başarısızlığı ifade eder ve başarı katsayısı 0’dır.
Hesaplamaya Dön