05:56:24pm

İstanbul Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri için İstanbul Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama oldukça önemlidir. Not ortalaması, öğrencinin akademik performansını yansıtan ve mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını etkileyen bir faktördür. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını en hızlı şekilde hesaplayabilirler.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ortalama Hesaplama için genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, her dersin kredi değeriyle çarpılıp notlar toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması elde edilir.

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri bu yöntemi kullanarak not ortalamalarını hesaplayabilir ve akademik performanslarını takip edebilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

İstanbul Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama için kullanılan hesaplama formu, öğrencilere not ortalamalarını doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplama imkanı sunar. Öğrenciler, formu doldurarak not ortalamalarını hızlı bir şekilde hesaplayabilir ve akademik hedeflerine doğru adımlar atabilirler.

Hesaplama.de sitesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi üniversite not hesaplama formu, öğrencilere hesaplama sürecini daha kolay hale getirir ve hızlı sonuçlar sağlar. Formu kullanarak öğrenciler, not ortalamalarını takip edebilir ve akademik performanslarını değerlendirebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4
BA3,5
BB3
CB2,5
CC2
DC1,5
DD1
FF0
VF0

 

 • AA: Bu not, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve başarı katsayısı 4’tür.
 • BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 3,5’tir.
 • BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 3’tür.
 • CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 2,5’tir.
 • CC: C seviyesi, yeterli bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 2’dir.
 • DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 1,5’tir.
 • DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 1’dir.
 • FF: Bu not, başarısızlığı ifade eder ve başarı katsayısı 0’dır.
 • VF: Bu not, geçersiz bir notu temsil eder ve başarı katsayısı 0’dır.
 1. a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
 2. b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.
 3. c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci yılsonu sınavına giremez ve başarısız kabul edilir.

Hesaplamaya Dön
Paylaş