08:19:59pm

İstanbul Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

stanbul Üniversitesi öğrencileri için İstanbul Üniversitesi Ortalama Hesaplama ve not ortalaması hesaplama, akademik başarılarını değerlendirmek ve gelişimlerini takip etmek açısından önemlidir. İstanbul Üniversitesi genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemini kullanır. Bu yöntemde, derslerin kredi değerleri ile çarpılarak elde edilen kredi puanları toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması hesaplanır.

İstanbul Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Hesaplanır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bu yöntemi kullanarak not ortalamalarını doğru bir şekilde hesaplayabilirler. Hesaplamalarını düzenli olarak takip ederek, akademik performanslarını değerlendirebilir ve gerekli düzeltici önlemleri alabilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, not ortalamasını hesaplama konusunda resmi kaynaklardan ve üniversitenin danışmanlık biriminden destek alabilirler. Üniversitenin web sitesinde yer alan hesaplama araçları ve rehberlik materyalleri, öğrencilere not ortalaması hesaplama konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, online hesaplama araçları da kullanılabilir.

Not ortalaması hesaplama, öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmaları için önemli bir araçtır. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, düzenli olarak not ortalamalarını hesaplayarak performanslarını değerlendirmeli ve gerektiğinde çalışmalarını planlamalıdır. Bu şekilde, akademik başarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli adımlar atılabilir.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

4’lük KatsayıHarf NotuDerece
4AABaşarılı
3,5BABaşarılı
3BBBaşarılı
2,5CBBaşarılı
2CCBaşarılı
1,5DCKoşullu Başarılı
1DDKoşullu Başarılı
0FFBaşarısız
DevamsızFDBaşarısız

Bu tablo, farklı harf notlarını, bu notlara karşılık gelen 4’lük katsayıları ve her dereceyi içerir. İşte her bir harf notunun, katsayının ve derecenin açıklamaları:

AA: Bu harf notu en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve katsayı 4’tür. Derecesi “Başarılı”dır.

BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve katsayı 3,5’tir. Derecesi “Başarılı”dır.

BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve katsayı 3’tür. Derecesi “Başarılı”dır.

CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve katsayı 2,5’tir. Derecesi “Başarılı”dır.

CC: C seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve katsayı 2’dir. Derecesi “Başarılı”dır.

DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve katsayı 1,5’tir. Derecesi “Koşullu Başarılı”dır.

DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve katsayı 1’dir. Derecesi “Koşullu Başarılı”dır.

FF: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve katsayı 0’dır. Derecesi “Başarısız”dır.

FD: “Devamsız” durumu, not olarak FD ile temsil edilir. Katsayısı 0’dır ve derecesi “Başarısız”dır.

AGNO’su 1.80’in üstünde olan öğrenciler DC ve DD koşullu başarılı derslerden başarılı sayılmaktadır.

Hesaplamaya Dön
Paylaş