04:24:19am

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri için Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama oldukça önemlidir. Not ortalaması, öğrencinin akademik başarısını yansıtan ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını etkileyen bir faktördür. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını hızlı bir şekilde hesaplayabilirler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hesaplama için genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, her dersin kredi değeriyle çarpılır ve notlar toplanarak toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması elde edilir.

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri bu yöntemi kullanarak not ortalamalarını hesaplayabilir ve akademik başarılarını takip edebilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortalama Hesaplama için kullanılan hesaplama formu, öğrencilere not ortalamalarını doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplama imkanı sunar. Öğrenciler, formu doldurarak not ortalamalarını hızlı bir şekilde hesaplayabilir ve akademik hedeflerine doğru adımlar atabilirler.

Hesaplama.de sitesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi üniversite not hesaplama formu, öğrencilere hesaplama sürecini daha kolay hale getirir ve hızlı sonuçlar sağlar. Formu kullanarak öğrenciler, not ortalamalarını takip edebilir ve akademik performanslarını değerlendirebilirler.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

Başarı NotuBaşarı Katsayısı
AA4
BA3,5
BB3
CB2,5
CC2
DC1,5
DD1
FD0,5
FF0

 

AA: Bu not, en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve başarı katsayısı 4’tür.

BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 3,5’tir.

BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 3’tür.

CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 2,5’tir.

CC: C seviyesi, yeterli bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 2’dir.

DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve başarı katsayısı 1,5’tir.

DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 1’dir.

 • FD: Bu not, bir geçer not olmasına rağmen zayıf bir başarıyı temsil eder ve başarı katsayısı 0,5’tir.
 • FF: Bu not, başarısızlığı ifade eder ve başarı katsayısı 0’dır.

Bu not sistemleri, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek ve notlarını belirlemek için kullanılır.

Bu Değerlendirme Sisteminde FF, FD ve DD harf notları alan öğrenciler o derslerden başarısız sayılırlar. Öğrenciler bu dersleri tekrar etmek zorundadır. AA, BA, BB, CB, CC aldıkları derslerden ise başarılı kabul edilirler. Öğrencilerin DC aldıkları derslerden başarılı olmaları için o yarıyıldaki not ortalamalarının 2.00 ve üzerinde olması gerekir.

Hesaplamaya Dön
Paylaş