06:03:39pm

Kocaeli Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için Kocaeli Üniversitesi Ortalama Hesaplama, akademik başarılarını değerlendirmek ve gelecekteki hedeflerine ulaşmak için önemlidir. Kocaeli Üniversitesi, not ortalamasını hesaplarken genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemini kullanır. Bu yöntemde, derslerin kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen kredi puanları toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması hesaplanır.

Kocaeli Üniversitesi Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, bu yöntemi kullanarak not ortalamalarını doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplayabilirler. Not ortalamalarını takip etmek, akademik performanslarını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirmek için önemlidir.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını hesaplama konusunda çeşitli kaynaklardan faydalanabilirler. Öğrenciler, üniversitenin resmi web sitesinde yer alan hesaplama araçlarını kullanabilir veya danışmanlık birimine başvurarak daha fazla bilgi alabilirler. Ayrıca, çeşitli online hesaplama araçları da not ortalamasını hesaplama sürecinde yardımcı olabilir.

Not ortalamasını takip etmek, öğrencilerin akademik hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri düzenli olarak not ortalamalarını hesaplamalı ve gerektiğinde çalışmalarını planlamalıdır. Başarılı bir akademik kariyer için, not ortalamasını takip etmek ve performanslarını geliştirmek önemli bir adımdır.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

4’lük KatsayıHarf NotuDerece
4AABaşarılı
3,5BABaşarılı
3BBBaşarılı
2,5CBBaşarılı
2CCBaşarılı
1,5DCKoşullu Başarılı
1DDBaşarısız
0,5FDBaşarısız
0FFBaşarısız
DevamsızDBaşarısız

 

Bu tablo, farklı harf notlarını, bu notlara karşılık gelen 4’lük katsayıları ve her dereceyi içerir. İşte her bir harf notunun, katsayının ve derecenin açıklamaları:

 • AA: Bu harf notu en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve katsayı 4’tür. Derecesi “Başarılı”dır.
 • BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve katsayı 3,5’tir. Derecesi “Başarılı”dır.
 • BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve katsayı 3’tür. Derecesi “Başarılı”dır.
 • CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve katsayı 2,5’tir. Derecesi “Başarılı”dır.
 • CC: C seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve katsayı 2’dir. Derecesi “Başarılı”dır.
 • DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve katsayı 1,5’tir. Derecesi “Koşullu Başarılı”dır.
 • DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve katsayı 1’dir. Derecesi “Başarısız”dır.
 • FD: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve katsayı 0,5’tir. Derecesi “Başarısız”dır.
 • FF: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve katsayı 0’dır. Derecesi “Başarısız”dır.
 • D: “Devamsız” durumu, not olarak D ile temsil edilir. Katsayısı 0’dır ve derecesi “Başarısız”dır.

Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

Hesaplamaya Dön
Paylaş