05:33:21am

Marmara Üniversitesi Ortalama Hesaplama

Aldığınız ders sayısını giriniz:

Üniversitenizde şartlı geçme olan notlarınız AGNO'nuz kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yüzden mevcut AGNO'nuzu ve bu dönem hariç aldığınız toplam ders kredinizi girmeniz gerekmektedir. 1.Sınıf 1.Dönem iseniz 0 (sıfır) girebilirsiniz. Eğer bu alanları boş bırakırsanız, hesaplama yapılırken şartlı geçmeli olan notlarınızı, geçmiş sayılacaksınız.

Mevcut GANO: (Örnek giriş 4.00)
Mevcut Alınan Toplam Kredi:
Hesaplama Sonucu
Dönem Ortalaması:
Ders AdıDers KredisiDers NotuGeçme Durumu

Marmara Üniversitesi öğrencileri için Marmara Üniversitesi Ortalama Hesaplama oldukça önemlidir. Not ortalaması, öğrencilerin akademik başarılarını yansıtan bir gösterge olarak kabul edilir ve genellikle iş başvuruları veya yüksek lisans programları gibi durumlarda değerlendirme kriteri olarak kullanılır. Marmara Üniversitesi öğrencileri, not ortalamalarını doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplamak için çeşitli yöntemler kullanabilirler.

Marmara Üniversitesi Ortalama Hesaplama Yöntemleri:

Marmara Üniversitesi, genellikle kredi ağırlıklı not ortalaması yöntemini kullanır. Bu yöntemde, her dersin kredi değeriyle çarpılarak elde edilen kredi puanları toplanır ve toplam kredi sayısına bölünerek not ortalaması hesaplanır.

Örneğin, bir öğrencinin aşağıdaki dersleri ve notları olsun:

DersKredi4’lük Not
Matematik44.00
Türk Dili33.00
Fizik53.50
Biyoloji33.00
İngilizce32.50

Bu durumda, not ortalamasını hesaplamak için şu adımlar takip edilir:

 1. Ders kredilerinin hesaplanması:
  • Matematik için ders kredisi: 4 * 4.00 = 16
  • Türk Dili için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • Fizik için ders kredisi: 5 * 3.50 = 17.50
  • Biyoloji için ders kredisi: 3 * 3.00 = 9
  • İngilizce için ders kredisi: 3 * 2.50 = 7.50
 2. Toplam ders kredilerinin hesaplanması:
  • Toplam ders kredisi: 4 + 3 + 5 + 3 + 3 = 18
 3. Not ortalamasının hesaplanması:
  • Toplam ders kredileri: 16+ 9+ 17.50 + 9 + 7.50 = 59
  • Not ortalaması: 59 / 18 = 3.28

Marmara Üniversitesi öğrencileri, bu yöntemi kullanarak not ortalamalarını hesaplayabilir ve akademik performanslarını değerlendirebilirler.

Akademik Başarı için Ortalama Hesaplama

Marmara Üniversitesi Ortalama Hesaplama için kullanılan yöntemler, öğrencilere not ortalamalarını doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplama imkanı sunar. Öğrenciler, bu hesaplamaları kullanarak not ortalamalarını takip edebilir, ders performanslarını değerlendirebilir ve akademik hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atabilirler.

Marmara Üniversitesi’nin resmi web sitesi veya danışmanlık birimleri, öğrencilere ortalama hesaplama konusunda destek sağlayabilir. Ayrıca, çeşitli online platformlar ve hesaplama araçları da öğrencilere ortalama hesaplama sürecinde yardımcı olabilir.

Benzer Sayfalar: Üniversite Ders Notu Hesaplama

Bu Sayfayı Oylar Mısınız?

0 / 5 Sonuçlar: 0

Oyunuz:

Not Tablosu:

4’lük KatsayıHarf NotuDerece
4AABaşarılı
3,5BABaşarılı
3BBBaşarılı
2,5CBBaşarılı
2CCBaşarılı
1,5DCKoşullu Başarılı
1DDKoşullu Başarılı
0FFBaşarısız
DevamsızFDBaşarısız

Bu tablo, farklı harf notlarını, bu notlara karşılık gelen 4’lük katsayıları ve her dereceyi içerir. İşte her bir harf notunun, katsayının ve derecenin açıklamaları:

AA: Bu harf notu en yüksek başarı seviyesini temsil eder ve katsayı 4’tür. Derecesi “Başarılı”dır.

BA: Yüksek bir başarıyı ifade eder ve katsayı 3,5’tir. Derecesi “Başarılı”dır.

BB: Orta seviyede bir başarıyı temsil eder ve katsayı 3’tür. Derecesi “Başarılı”dır.

CB: Bu seviye de orta düzeyde bir başarıyı ifade eder ve katsayı 2,5’tir. Derecesi “Başarılı”dır.

CC: C seviyesi, düşük bir başarıyı temsil eder ve katsayı 2’dir. Derecesi “Başarılı”dır.

DC: D seviyesi, daha düşük bir başarıyı ifade eder ve katsayı 1,5’tir. Derecesi “Koşullu Başarılı”dır.

DD: D seviyesinin daha altındaki bir başarıyı temsil eder ve katsayı 1’dir. Derecesi “Koşullu Başarılı”dır.

FF: Bu harf notu başarısızlığı ifade eder ve katsayı 0’dır. Derecesi “Başarısız”dır.

FD: “Devamsız” durumu, not olarak FD ile temsil edilir. Katsayısı 0’dır ve derecesi “Başarısız”dır.

AGNO’su 1.80’in üstünde olan öğrenciler DC ve DD koşullu başarılı derslerden başarılı sayılmaktadır.

Hesaplamaya Dön
Paylaş